Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thủ tục hành chính - Lĩnh vực Đất đai

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. (29/10/2010)

05 ngày làm việc

Phòng Tài nguyên và Môi trường TPCĐ

Tải

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động