Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

3935/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đường nối khu dân cư Chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

29/12/2017

QH SDĐ

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đường nối khu dân cư Chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

29/12/2017

QH GT

Bản đồ quy hoạch giao thông đường nối khu dân cư Chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

29/12/2017

3720/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

14/12/2017

QH SDĐ

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu trung tâm thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

14/12/2017

QH GT

Bản đồ quy hoạch giao thông khu trung tâm thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

14/12/2017

3473/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam, thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

17/11/2017

QH SDĐ

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằngsử dụng đất tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam, thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

17/11/2017

QH GT

Bản đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam, thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

17/11/2017

QH SDĐ

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cư Nam Sông Hậu

UBND tỉnh An Giang

27/09/2017

QH GT

Bản đồ điều chỉnh huy hoạch Nam Sông Hậu

UBND tỉnh An Giang

27/09/2017

2855/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam Sông Hậu, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

27/09/2017

theo QĐ số 3410

Bảng công bố Quy hoạch Vĩnh tế

UBND thành phố Châu Đốc

21/12/2018

theo QĐ số 3409

Bảng công bố Quy hoạch Vĩnh Châu

UBND thành phố Châu Đốc

21/12/2018

Quyết định số 3409/QĐ-UBND

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

UBND thành phố Châu Đốc

21/12/2018

Quyết định số 3410/QĐ-UBND

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

UBND thành phố Châu Đốc

21/12/2018

  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG