Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
01-lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

1.Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động