Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
02-Lĩnh vực công nghiệp

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động