Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
03-Lĩnh vực việc làm

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục xác nhận đơn xin việc

Trong ngày làm việc

UBND cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG