Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
04-Lĩnh vực dạy nghề

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục xác nhận đơn đăng ký học nghề

Trong ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã,phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động