Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
06-Lĩnh vực thủ tục hành chính liên thông (hành chính tư pháp; đăng ký, quản lý cư trú, bảo hiểm xã hội)

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Liên  thông các thủ tục  hành  chính  đăng  ký  khai  sinh,  đăng  ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

15 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã , phường, Bảo hiểm Xã hội cấp thành phố và Công an xã,phường

Tải

Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

12 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã , phường và Bảo hiểm Xã hội cấp thành phố

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động