Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
13-Lĩnh vực văn hóa

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Tải

Thủ tục công nhận gia đình văn hóa

5 ngày làm việc

UBND cấp xã

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động