Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
18-Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ

05 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động