Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
19-Lĩnh vực xây dựng

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp số và gắn biển số nhà

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục thông báo ngày khởi công xây dựng công trình, dự án thuộc các trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động