Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
21-Lĩnh vực đất đai

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

không quá 45 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động