Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
24-Lĩnh vực chăn nuôi và thú y

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục đăng ký nuôi, tiêm phòng vịt chạy đồng và cấp sổ vịt chạy đồng

31 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động