Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
25-Lĩnh vực quản lý rừng và lâm nghiệp

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục xin phép đào bứng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

03 ngày làm việc

Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng sản xuất

05 ngày làm việc

Uỷ ban nhân dân cấp xã, Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc Chi cục Kiểm lâm (nơi không có Hạt Kiểm lâm).

Tải

Thủ tục khai thác gỗ vườn rừng, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán

05 ngày làm việc

Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động