Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
04-Lĩnh vực văn hóa cơ sở

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục thông báo thực hiện băng rôn quảng cáo nhất thời

Trong thời hạn 02 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Tải

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

Tải

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

Tải

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Liên đoàn Lao động cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

Tải

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

Tải

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

Tải

Thủ tục công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

Tải

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa và thông tin

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động