Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
05-Lĩnh vực thư viện-Cấp huyện

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, nơi thư viện đặt trụ sở

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động