Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
10-Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục xử lý đơn

 

 

 

Tải

Thủ tục tiếp công dân
 

Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân

Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

Tải

Thủ tục giải quyết tố cáo

Theo quy định tại Điều 21 Luật tố cáo

hanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện

Tải

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

45 ngày kể từ ngày ra thông báo về việc thụ lý giải quyết

Thanh Tra cấp huyện

Tải

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

30 ngày kể từ ngày ra thông báo về việc thụ lý giải quyết

Thanh tra cấp huyện

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động