Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
20-Lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Ngay trong ngày cơ quan

Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

Tải

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

05 ngày làm việc

thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động