Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
23-Lĩnh vực lao động-tiền lương-quan hệ LĐ

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục: "Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp"

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

Tải

Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

Trực tiếp

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động