Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
26-Lĩnh vực xây dựng

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Không quá 15 ngày làm việc

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

Không quá 20 ngày làm việc

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

Không quá 15 ngày làm việc

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

20 ngày làm việc

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Không quá 20 ngày làm việc

Phòng Quản lý Đô thị

Tải

Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình

20 ngày làm việc

Phòng Quản lý Đô thị

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động