Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
28-Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

20 ngày làm việc

Phòng Quản lý Đô thị

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động