Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
34-Lĩnh vực xuất bản

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ủy ban nhân dân thành phố

Tải

Thủ tục thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ủy ban nhân dân thanh phố

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động