Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
35-Lĩnh vực an toàn thực phẩm

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân thành phố

Tải

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân thành phố

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động