Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Văn bản pháp quy

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

36/2018/QH14

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Quốc Hội

20/11/2018

2075-QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

27/08/2018

231-TTT-VP

Hướng dẫn thực hiện báo cáo định kỳ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh An Giang

06/06/2017

NQ-34-2017-QH14

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Quốc Hội

08/06/2017

NQ-37-2017-QH14

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Quốc Hội

19/06/2017

NQ-38-2017-QH14

Nhị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường,hỗ trợ, tái định cư của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần

QUỐC HỘI

19/06/2017

NQ-39-2017-QH14

Nghị quyết Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điềm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào

QUỐC HỘI

19/06/2017

NQ-40-2017-QH14

Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

QUỐC HỘI

19/06/2017

NQ-42-2017-QH14

Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

QUỐC HỘI

21/06/2017

NQ-43-2017-QH14

Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020

QUỐC HỘI

21/06/2017

NQ-44-2017-QH14

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc Hộikhóa XIV

QUỐC HỘI

21/06/2017

NQ-109-2017-QH13

Nghị quyết về việc thi hành Bộ Luật Hình sự

QUỐC HỘI

27/11/2015

NQ-412-2017-UBTVQH14

Nghị quyết về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội năm 2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

24/07/2017

04-2017-QH14

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

QUỐC HỘI

12/06/2017

05-2017-QH14

Luật Quản lý Ngoại thương

QUỐC HỘI

12/06/2017

06-2017-QH14

Luật Đường sắt

QUỐC HỘI

16/06/2017

07-2017-QH14

Luật Chuyển giao công nghệ

QUỐC HỘI

19/06/2017

08-2017-QH14

Luật Thủy lợi

QUỐC HỘI

19/06/2017

09-2017-QH14

Luật Du lịch

QUỐC HỘI

19/06/2017

10-2017-QH14

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

QUỐC HỘI

20/06/2017

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG