Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tổ chức lớp tập huấn triển khai nội dung hướng dẫn lập bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Sáng ngày 23/11/2018, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Châu Đốc Phối hợp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn triển khai nội dung hướng dẫn lập bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho gần 90 điều tra viên và cán bộ thống kê phường Châu Phú B, xã Vĩnh Tế và xã Vĩnh Châu thành phố Châu Đốc.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được giới thiệu về công tác quản lý Tổng điều tra, hướng dẫn lập bảng kê hộ, nhân khẩu đặc thù, giới thiệu trang thông tin điều hành tác nghiệp; hướng dẫn sử dụng và thực hành trang thông tin điều hành tác nghiệp. Lớp tập huấn sẽ giúp cán bộ thống kê và điều tra viên các phường, xã nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm  2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 – 2030… Nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân, mức sinh – tử… Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7/2019./.

 Vân Anh

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG