Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 22 của Chính phủ
Sáng ngày 21/12/2018, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 22 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và Quyết định số 42 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Phòng Tư pháp thành phố Châu Đốc triển khai Quyết định số 22 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và Quyết định số 42 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định.

Ngoài ra, về quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy chế hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo thống nhất công tác phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa đúng quy định pháp luật. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ, tránh chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Vân Anh 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG