Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thành phố Châu Đốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019
Ngày 17/01/2019, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua - khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019. Ông Cao Xuân Bá – Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Châu Đốc chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018 vừa qua, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của thành phố Châu Đốc đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức thi đua, phát triển các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống và bám sát thực tiễn từng địa phương, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương. Qua các phong trào thi đua lớn như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thi đua cải cách hành chính”; “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với các nội dung xây dựng “Phường Văn minh đô thị”, “Xã văn hoá nông thôn mới”, “Tuyến phố văn minh đô thị”... đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thành phố.

Năm 2018, có 02 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba; 01 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 tập thể được tặng cờ thi đua UBND tỉnh; 21 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 04 cá nhận được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, được tặng giấy khen và danh hiệu lao động tiên tiến.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, thành phố Châu Đốc tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của thành phố về công tác TĐKT; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với  những nội dung và biện pháp cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  và nhiệm vụ chính trị được giao gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “ Cả nước chung sức xây dựng NTM, giai đoạn 2016 -2020”, “ Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển”; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua chung của thành phố phát triển sâu rộng, bền vững và đạt hiệu quả cao…/.

Vân Anh

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG