Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND Thành phố Châu Đốc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, kế hoạch năm 2019
Sáng ngày 17/01/2019, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và thi đua – khen thưởng năm 2018, kế hoạch năm 2019. Ông Cao Xuân Bá Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, thành phố Châu Đốc đã triển khai thực hiện quyết liệt công tác CCHC. Nhiều quy trình, thủ tục hành chính đã được UBND thành phố chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Cùng với đó, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được quan tâm. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “ tiếp nhận và trả kết quả” ở thành phố và các phường, xã có sự chuyển biến tích cực. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch, trình tự và thời gian giải quyết ngắn gọn... Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  19.191 hồ sơ. Trả kết quả đúng hạn 18.771 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% không có hồ sơ giải quyết bị trễ hạn. tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được 7.727 hồ sơ. Trả kết quả 6.939 hồ sơ đạt 91%. Hồ sơ đang thực hiện 788 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Trả qua dịch vụ bưu chính công ích 794 hồ sơ đạt 14,24%. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại thành phố và UBND các phường, xã trong thời gian qua từng bước được hoàn thiện và nâng cao chất lượng, bước đầu khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

 Năm 2019, thành phố Châu Đốc tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính. Triển khai, tổ chức thực hiện chấm điểm và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND thành phố và phường xã. Triển khai thực hiện đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn hoạt động hiện lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Dịp này, UBND thành phố Châu Đốc tặng giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018./.

Vân Anh

 

 

 

 

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG