Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tổ chức lớp tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2019.
Sáng ngày 16/4/2019, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc tổ chức lớp tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2019 cho 85 người lao động trong các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt một số nội dung về hướng dẫn thực hiện tốt công tác chuyên môn về quản lý lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động, trang bị dụng cụ bảo hộ lao động, …

Qua đó, nhằm giúp nâng cao nhận thức cũng như tinh thần trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, từ đó có ý thức thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp./.

Vân Anh

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG