Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021): Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Cuộc đời 79 mùa xuân của Người chính là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), một miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Từ đó, Người đã sớm hấp thu tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng thương dân sâu sắc và ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của ông cha. Tận mắt chứng kiến dân tộc Việt Nam chìm đắm trong “đêm trường nô lệ” và các phong trào đấu tranh yêu nước đều lần lượt thất bại, vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, với lòng yêu nước nồng nàn, nhãn quan chính trị thiên tài, ngày 5-6-1911, với tên gọi Văn Ba, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc nhận làm phụ bếp trên con tàu Amiral Latouche Tréville, rời cảng Nhà Rồng với quyết tâm phải tìm bằng được con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

Trên suốt chặng đường bôn ba, gian khổ, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, nhà hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Người đã dần xây dựng được một hệ thống lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của một chính đảng cách mạng ở Việt Nam…

Responsive image

Trước yêu cầu lịch sử, với tư cách là phái viên của quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc). Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, liên tiếp giành thắng lợi trong các giai đoạn 1930-1931, 1936-1939, tạo ra thế và lực mới, giành thắng lợi khi có thời cơ.

Sau 30 năm bôn ba, ngày 28-1-1941, Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ đế quốc, thực dân, giành độc lập dân tộc và ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giai đoạn 1946 - 1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của dân tộc đã giành thắng lợi.

Từ năm 1954 đến tháng 9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ cách mạng: đưa miền Bắc tiến lên CNXH và thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. Đây là tâm nguyện cháy bỏng, nỗi trăn trở khôn nguôi của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song, chân lý đó không bao giờ thay đổi!”; “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”.

Thực hiện di huấn của Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình, cả nước đi lên xây dựng CNXH.

Responsive image

Thực tiễn đã chứng minh, mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro đã ca ngợi: “Cuộc đời của Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng chói những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất... Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt”.

Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống sáng ngời. Người là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Người luôn nêu gương sáng về tính kiên định, bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tấm gương gần dân, tin dân, yêu thương, quý trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước đang chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và đang quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Để thực hiện thắng lợi, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao và nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, trước hết là khắc phục những thách thức và tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động, nhạy bén nắm bắt thời cơ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của năm 2021 ở mức cao nhất, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thật sự “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Báo AG

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG