Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tập huấn Chuyên đề “Đổi mới tư duy để đổi mới điều hành tác nghiệp”
Ngày 29-11, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc mở lớp tập huấn Chuyên đề về Đổi mới tư duy để đổi mới điều hành tác nghiệp cho cán bộ lãnh đạo đang công tác tại các Đảng ủy, cơ quan đơn vị trên địa bàn. Tiến sĩ Mộc Quế - Kỷ lục gia Thế giới về Ý tưởng sáng tạo phụ trách giảng dạy.

Responsive image

Quang cảnh Lớp tập huấn

Theo Tiến sĩ Mộc Quế : Lớp tập huấn nhằm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ điều hành quản lý để tìm ra những nguồn lực phát triển đang tiềm tàng trong cuộc sống và tạo điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và tạo ra sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nội dung tập huấn phổ biến 5 phương pháp đổi mới. Bao gồm : Cung cấp nhận thức về quản lý theo tình cảm và tư duy; Phổ biến kiến thức về ngành đào tạo cán sự xã hội; Quy trình vận động xã hội tham gia kiến tạo, thuyết phục người dân yêu thích khởi nghiệp; Sử dụng 5 nhóm công cụ giúp kiểm soát chất lượng tư duy và phát hiện nhân sự nòng cốt nhằm huy động các nguồn Trí, Tài, Tâm, Vật, Ngoại lực ... để kiến tạo nguồn lực phát triển xã hội; và sau cùng là Ứng dụng các kiến thức đã học để có được đội ngũ chuyên viên biết cách tham mưu, giúp việc hiệu quả cho Ủy ban…

Đây là vấn đề hiện đang được sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền thành phố Châu Đốc nhằm giúp cán bộ lãnh đạo biết làm công tác kiến tạo để khởi nghiệp trong lĩnh vực điều hành, quản lý. Mục tiêu hướng tới xây dựng đô thị thông minh đáp ứng được những yêu cầu của giai đoạn mới; trở thành một địa phương giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và biết giữ gìn bản sắc văn hóa để thu hút du khách và nhà đầu tư trong, ngoài nước…

Thanh Nguyên

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG