Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1552/QĐ-TTg công nhận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Châu Đốc, đặc biệt là xã Vĩnh Tế và xã Vĩnh Châu, đã quyết tâm hoàn thành tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đời sống người dân được nâng lên,thu nhập bình quân của người dân được cải thiện, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và ngày càng hoàn thiện, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới và phát triển. Thành phố Châu Đốc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sẽ là một trong những động lực thúc đẩy thành phố phát triển trong thời gian tới.

Tại Quyết định này, Phó Thủ tướng đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định./.

PL

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG