Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang: Ban hành 180 TTHC thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 18/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:

Responsive image

 Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không viết” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, gồm 110 TTHC, thuộc các lĩnh vực: Lao động; An toàn vệ sinh thực phẩm; Lưu thông hàng hóa trong nước; Xúc tiến thương mại; Giáo dục và đào tạo; Đăng ký và thành lập doanh nghiệp; An toàn lao động; Tài nguyên môi trường; in; Biểu diễn nghệ thuật; Quảng cáo; Xây dựng; Khám bệnh, chữa bệnh; Đường bộ; Đường thủy; Kiểm lâm; Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và thú y; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sảN; Hộ tịch. 

Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không hẹn” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, gồm 13 TTHC, thuộc các lĩnh vực:  Xúc tiến thương mại; Giáo dục và Đào tạo; An toàn lao động; Báo chí; Xây dựng; Y tế dự phòng; Hộ tịch.

Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không viết” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, gồm 22 TTHC, thuộc các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Đất đai; Hộ tịch; Quản lý hoạt động xây dựng; 

Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; Tùy tình hình thực tế của địa phương có thể tổ chức thực hiện “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, gồm 01 TTHC, thuộc lĩnh vực Hộ tịch.

Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không viết” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, gồm 20 TTHC, thuộc lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; Chứng thực; Hộ tịch.

Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, gồm 14 TTHC, thuộc lĩnh vực: Người có công; Chứng thực; Hộ tịch. 

Thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giám sát việc niêm yết công khai Quyết định này tại Bộ phận một cửa các cấp và trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguôn: QĐ số 2257/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG