Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang: Ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
(Cổng TTĐT AG)- Sáng 01-4-2019, tại thành phố Châu Đốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì buổi Lễ.

Responsive image

Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin về dân số (các thông tin cá nhân, dân tộc, tôn giáo, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc và biết viết, tình trạng hôn nhân); Thông tin về nhà ở (thông tin về người kê khai, thời gian công tác trong quân đội, họ và tên vợ-chồng, nghề nghiệp, thông tin về tham gia các dự án nhà ở chính sách, phương thức bảo đảm nhà ở, năm tham gia dự án, địa chỉ nhà ở, quyền sở hữu, nguồn gốc và diện tích nhà ở. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ 07 giờ ngày 01-4-2019 và kết thúc vào ngày 20-4-2019.

Phương pháp thu thập thông tin sẽ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và kết hợp so sánh, đối chiếu với hồ sơ quản lý tại đơn vị điều tra. Điều tra viên phải đến từng đơn vị điều tra để hỏi đối tượng điều tra và ghi đầy đủ các câu trả lời và phiếu điều tra. Đối với những người vắng mặt trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có thể hỏi CHỉ huy đơn vị hoặc những người có trách nhiệm trong đơn vị và dựa vào những tài liệu do đơn vị cung cấp để ghi vào các mục của phiếu điều tra. Khi thu thập các thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi người cung cấp thông tin để ghi câu trả lời vào phiếu điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong BĐBP tỉnh An Giang nhằm thu thập thông tin, đánh giá về số lượng dân số và nhà ở các cơ quan, đơn vị phục vụ yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương; Phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành của Nhà nước và từng địa phương; làm cơ sở phục vụ Bộ Tư lệnh BĐBP, Quân ủy Trung ương – Thủ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, chính phủ xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển dân số, nhà ở toàn quốc nói chung; xây dựng, phát triển Quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng./.

Theo Cổng TTĐT AG

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG