Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011 đợt 24 và Quyết định số 49/2015 đợt 5 của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 25/12/2018, Ban Chỉ đạo 24 thành phố Châu Đốc tổ chức chi trả tiền trợ cấp một lần cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; thực hiện chi trả đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49/2015/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt này, có 33 đồng chí được hưởng chế độ trợ cấp một lần, với tổng số tiền chi trả cho các đối tượng trên 94 triệu đồng, trong đó có 30 trường hợp hưởng theo Quyết định 62 và 03 trường hợp hưởng theo Quyết định 49. Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Động viên các đối tượng yên tâm, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước./.

 Vân Anh

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG