Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các văn bản của Đảng năm 2019.
Ngày 27/9/2019, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các văn bản của Đảng năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai quán triệt nội dung các văn bản của Đảng như: Kế hoạch số 98 của Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về  tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quyết định số 562 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 100 của Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; và Kế hoạch số 101 của Thành ủy Châu Đốc về việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Thông qua hội nghị, nhằm sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố Châu Đốc để toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố nắm rõ những nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của bản thân, cụ thể hóa nội dung nghị quyết phù hợp với từng lĩnh vực mình đang công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019./.

Vân Anh.

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG