Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân về tình hình Cô-rô-na
(Cổng TTĐT AG) - Thực hiện Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; Bí thư tỉnh ủy An Giang - Võ Thị Ánh Xuân vừa có công văn 977-CV/TU ngày 31/01/2020, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

Thứ nhất, quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nên phải huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong Tỉnh cùng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.  Người đứng đầu cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị mình phụ trách. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch và khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, xử lí kịp thời, không để lây lan nhằm bảo vệ an toàn sức khoẻ của Nhân dân trên địa bàn Tỉnh. 

Thứ hai, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Chỉ đạo ngành Y tế phối hợp các ngành có liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.  Bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo phương châm tại chỗ: dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ… nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong và khả năng lây lan nếu dịch bệnh xảy ra.

Tăng cường kiểm soát lượng người qua lại tại các cửa khẩu biên giới; đồng thời, có biện pháp phù hợp quản lý, giám sát khách du lịch, khách tạm trú hoặc lượng người trở về An Giang đã từng đi qua các quốc gia, các vùng có dịch bệnh và các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh… để kịp thời phát hiện, cách ly, điều trị. Quản lý chặt chẽ các phương tiện vận tải, kịp thời tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc đã đi qua vùng có dịch. 

Thứ ba, Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo làm tốt công tác truyền thông đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh do vi rút Cô-rô-na gây ra nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân theo hướng tự dự phòng, tự bảo vệ cho bản thân, gia đình và xã hội. 

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong Tỉnh chủ động vào cuộc, tích cực phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.  

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo các cơ quan truyền thông phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn để tăng cường thời lượng tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời giúp người dân nhận biết những dấu hiệu của bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lí nghiêm các hành vi vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh./.

Theo Cổng TTĐT An Giang

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG