Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Một số kết quả nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2017
(Cổng TTĐT AG)- Năm 2017, dưới sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, Nhà nước các cấp ủy, chính quyền, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận và sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên, Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Qua 01 năm hoạt động đã đạt được nhiều kết quả.

 Responsive image

Trong việc đổi mới công tác thông tin tuyên truyền: Hiệp thương thống nhất với 11 huyện, thị, thành và các tổ chức thành viên thống nhất nội dung tuyên truyền không trùng lắp địa bàn, đối tượng, kinh phí do UBMT tỉnh khai thác và hỗ trợ. Tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh để chia sẻ những mô hình, cách làm hay những khó khăn. Việc nắm thông tin, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân thông qua phiếu lấy ý kiến (400 – 500 phiếu/tháng) 4.709 lượt ý kiến trong lực lượng Báo cáo viên, Cộng tác viên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp. Y kiến kiến nghị của UBMT; UBND Tỉnh và Sở, ngành trả lời 18 văn bản với 100% nội dung được đề cập. Tổ chức 02 cuộc điều tra xã hội học về “Tình hình chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trong tỉnh” và "Sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực hành chính công và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", với số phiếu điều tra 4.000 phiếu; kinh phí 150 triệu. 
Điểm nổi bật trong năm qua trên lĩnh vực công tác dân tộc – tôn giáo đó là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức cho các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu trong dân tộc, tôn giáo đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng đền các vị vua Hùng và tham quan một số di tích lịch sử của Việt Nam tại các tỉnh phía Bắc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các tôn giáo - dân tộc góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiến hành biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền bằng song ngữ Việt – Khmer đến các huyện có đông đồng bào dân tộc khmer sinh sống để kết hợp với các sư sãi, à cha tuyên truyền trong đồng bào, mang lại hiệu quả rất cao. Duy trì việc tổ chức gặp gở định kỳ giữa cấp ủy và chức sắc để nghe trình bày tâm tư nguyện vọng.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban nhân dân tỉnh Chương trình số 11/CTr-UBND-MTTQ ngày 12/6/2017 "Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và triển khai trong các cấp chính quyền. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lấy kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với 12 xã chuẩn bị công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới 19 ngàn phiếu, kinh phí 100 triệu từ hỗ trợ của Ban Điều phối CTMTQG xây dựng NTM. Hiệp thương, thống nhất giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thông qua hội nghị để triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phân công cụ thể về thực hiện nội dung cuộc vận động.    

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trị giá trên 180 tỷ đồng (đã chi cất mới, sửa chữa 2.097 căn nhà Đại đoàn kết; tặng 169.282 phần quà cho hộ nghèo; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 28.199 trường hợp; giúp học tập 10.332 trường hợp; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 20.531 người nghèo; vận động sửa xe cứu thương, làm cầu, nâng cấp lộ nông thôn... trên 23 tỷ đồng).

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 05/5/2017 phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội, tính đến thời điểm báo cáo toàn tỉnh đã tiếp nhận được: 8.661.063.000 đồng. Từ nguồn Quỹ vận động theo Kế hoạch số 27-KH/TU, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã chuyển 10% sang Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, số tiền 73.862.000 đồng; chuyển 10% sang Quỹ Khuyến học Tôn Đức Thắng, số tiền 73.862.000 đồng; chuyển 30% sang Quỹ Xã hội công đoàn, số tiền 221.586.000 đồng, góp phần thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phân công các tổ chức thành viên xây dựng 01 xã điểm về giúp đỡ hộ gia đình thoát nghèo bền vững. Cứu trợ kịp thời các hộ bị sạt lỡ tại các huyện Chợ Mới, Tân Châu và An Phú. Ngoài ra đã xuất số tiền 1.100.000.000 đồng để chuyển ủng hộ 15 tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và miền Trung bị thiệt hại do bão lũ  gây ra nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát của các gia đình bị thiệt hại

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và đổi mới hoạt động như tọa đàm kết nốt giữa doanh nghiệp và nhà nước. Tuyên truyền được 126 cuộc , có 5479 lượt người dự. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã có nhiều hình thức nâng cao chất lượng cuộc vận động như: phát hành 6.000 quyển Sổ tay người tiêu dùng cho các đơn vị, cá nhân có liên quan đến cuộc vận động trong toàn tỉnh. Phối hợp doanh nghiệp duy trì 18 chuyến đưa hàng Việt về nông thôn

Trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền: Giám sát 26 cuộc liên quan đến các nội dung, như: công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; cải cách hành chính; thái độ giao tiếp, ứng xử và thực thi công vụ của cán bộ, công chức; vấn đề môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; việc xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; chính sách đối với người có công cách mạng; chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; công tác an sinh xã hội v.v... Qua giám sát, kịp thời phát hiện những sai sót, tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới; 100% kiến nghị sau giám sát đều được sữa chữa và báo cáo bằng văn bản. Để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, tỉnh tổ chức 02 cuộc tọa đàm

Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở  đã giám sát được 1.802 vụ, việc đối với những nội dung quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó giám sát¬ 824 công trình phúc lợi do nhân dân đóng góp. Qua giám sát, đã kiến nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị thẩm quyền xử lý những sai sót 138 vụ, việc được cơ quan chức năng tiếp nhận, khắc phục 134 vụ, việc (01 vụ đã thu hồi 10 triệu đồng) góp phần tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động giám sát của Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng cho 950 đại biểu là thành viên Ban Thanh tra nhân dân. MTTQ đã thực hiện đóng góp ý kiến 62 văn bản liên quan đến dự thảo Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh có liên quan đến quyền lợi của nhân dân.

 Duy trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân (hàng quý); tổ chức Hội nghị đối thoại để lãnh đạo Đảng, chính quyền tiếp xúc với nhân dân (6 tháng/lần) gắn với tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND. Tại 1.199 điểm tiếp xúc cử tri với 147.659 lượt cử tri tham dự, đã có 4.709 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề kinh tế, xã hội, đời sống và sản xuất của người dân. Ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp giải trình hoặc ghi nhận để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực phối hợp với UBND và các ngành liên quan tích cực hướng dẫn và tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng, Phó Trưởng khóm, ấp (nhiệm kỳ 2017 - 2020) gắn với bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân và bầu hòa giải viên ở cơ sở. Qua đó, đã bầu ra 887 Trưởng ấp, 1.773 Phó Trưởng ấp; 1.485 thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và 5.345 hòa giải viên ở cơ sở/ 679 tổ Hòa giải viên cơ sở.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp 4.281 lượt công dân. Đa số công dân đến gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hoặc tư vấn pháp luật và phản ánh tâm tư, tình cảm, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống. Ngoài ra, MTTQ cấp tỉnh và cấp huyện đã nhận và xử lý 81 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân. Nội dung chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách của Nhà nước, của người kháng chiến; đơn liên quan đến đất đai và thi hành án dân sự...

Điểm nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân đó là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tuyên truyền 120 cuộc với 27203 người tham dự, nội dung là những vấn đề có liên quan đến biên giới; Luật biên giới quốc gia, các Luật có liên quan đến biên giới như: Luật đánh bắt thủy sản, Luật chống phá rừng của Campuchia

Tổ chức 10 chuyến sang Campuchia tặng quà, khám bệnh cho người nghèo ở Campuchia, tặng 3706 phần quà với tổng số tiền 1 tỷ 352 triệu đồng (đặc biệt phồi hợp với  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ thăm tặng quà cho người khmer gốc Việt tại các tỉnh KongpongSpeu, Siem Riep va thành phố Phnom Penh.       Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Campuchia: Mặt trận tỉnh vận động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh) hỗ trợ 200 triệu đồng cất nhà cho người nghèo huyện Kirivong 05 căn nhà.           Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến huyện có 11 vị kiều bào là Ủy viên, qua các vị này trong buổi họp mặt đầu xuân đã tham gia đóng góp an sinh xã hội 1 tỷ 434 triệu đồng (hiện Việt kiều của An Giang đang ở nước ngoài là 40.343 người)

Với những kết quả đạt được trong năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen với thành tích “Hoàn thành xuất sắc” công tác Mặt trận năm 2017./.

Theo Cổng TTĐT AG

 

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG