Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
PHONG KINH TẾ THÀNH PHỐ
Địa chị: Khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc Điện thoại: 076. 3566077 - 3550522 - 3563993 Fax:

PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ

Trưởng phòng :

Phạm Công Đợi

Phó Trưởng phòng:

Dương Thái Cửu

Hồ Thanh Nghĩa

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG