Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hành chính B107, niên khóa 2016 – 2017.
Thành ủy thành phố Châu Đốc kết hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hành chính B107, niên khóa 2016 – 2017, cho 78 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn đang công tác tại các phòng, ban, các đơn vị trường học và xã, phường của thành phố Châu Đốc.

Sau 1 năm học các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị như: những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, các quan điểm cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, và kĩ năng quản lý, lãnh đạo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Qua đó, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Các học viên sẽ vận dụng những kiến thức lý luận và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị.

Kết thúc khóa học, có 100% học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, trong đó có 4 học viên đạt loại giỏi, 24 học viên đạt loại khá và 50 học viên đạt trung bình./.

Vân Anh (Đài TT TPCĐ).

Hình Ảnh Hoạt Động