Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Châu Đốc huy động được 23.929 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông.
Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc cho biết: tính từ ngày khai giảng năm học 2018-2019 đến nay các trường học trên địa bàn thành phố Châu Đốc huy động được 23.929 học sinh từ bậc Mầm non đến trung học phổ thông . Trong đó các trường từ mầm non đến THCS huy động được 100% học sinh đến trường. Các trường THPT huy động được 3.602 học sinh đạt 98,9%.

Sau ngày khai giảng , các trường có 98 học sinh bỏ học, chủ yếu là học sinh THCS và THPT. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp chính quyền địa phương đến gia đình vận động và tạo điều kiện để các em trở lại trường. Kết quả sau thời gian vận động các trường huy động được 22 học sinh trở lại lớp, trong đó có 14 học sinh ở các trường THCS. Tình hình vận động học sinh bỏ học ở các trường THPT gặp khó khăn, có 16 học sinh bỏ học nhưng chỉ vận động đến trường được 01 học sinh.

Nhìn chung , học sinh đến trường khá đầy đủ, nghiêm túc, có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới. Về cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường đầy đủ, đảm bảo tốt theo quy định của ngành.

Để phục vụ bị cho năm học mới 2018-2019, phòng giáo dục và đào tạo  Phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố; Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng khảo sát các điểm trường, lập hồ sơ để phục vụ công tác sửa chữa hè năm 2018 cho 29 điểm trường trực thuộc và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt với 06 gói thầu trị giá là 2.240.000.000 đồng từ nguồn ngân sách thành phố, hiện nay các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tại 29 trường học.

Ngoài ra,  một số trường tự sửa chữa những hạn mục phát sinh, bổ sung sửa chữa bàn ghế học sinh, đèn quạt, một số phòng học, phòng hành chính ở các trường từ nguồn kinh phí của đơn vị, của thành phố, đáp ứng yêu cầu dãy và học./.

                                                                          Vân Anh

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG