Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ
Địa chỉ: số 10, Lê Lợi, phường Châu Phú B. Điện thoại: 0296.3505462 – 3866448 Fax:

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ

Trưởng phòng :

Lê Phạm Trường Vũ

Phó Trưởng phòng:

Thái Thượng Triết

Lê Hồng Lĩnh

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG