Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Châu Đôc tổ chức phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ngày 26/9/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đôc tổ chức phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đến dự có Ông Lâm Quang Thi –Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu đốc, Ông Phan Hồng Vân - Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các ngành chức năng đã giải trình những lĩnh vực được đại biểu HĐND, cử tri và dư luận quan tâm, nhất là những vấn đề được đặt ra tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như: hiệu quả của việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản an toàn, thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; việc thành lập mới Hợp tác xã và hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố; tiến độ thực hiện kế hoạch nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; Kết quả duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới  2 xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế; kết quả thực hiện Đề án văn minh thương mại trên địa bàn thành phố 8 tháng đầu năm 2019.

Bên cạnh đó, các ngành cũng giải trình thêm một số vấn đề liên quan đến thu – chi tài chính, hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, kế hoạch nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, thực hiện chỉ tiêu lao động qua đào tạo có việc làm; BHYT, thu nhập trong tiêu chí nông thôn mới.

Đồng thời, các ngành cũng đưa ra kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của UBND thành phố trong thời gian tới.

Tại cuộc họp lần này, hưởng ứng thực hiện Công văn số 827 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang, thành phố Châu Đốc đã không sử dụng chai nhựa dùng một lần trong cuộc họp mà sử dụng ly thủy tinh đựng nước. Trong thời gian tới, thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương “nói không” với chai nhựa để tiến tới toàn thành phố “nói không” với chai nhựa trong các cuộc họp./.

Vân Anh

  

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG