Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND XÃ VĨNH TẾ
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3861592

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TẾ

Chủ tịch:

Ngô Văn Chung

Phó Chủ tịch:

Bùi Đức Phú

Thiều Văn Hải

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG