Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thỉ số 05 của Bộ chính trị (khóa XII)
Ngày 20/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp tổ chức trực tuyến hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thỉ số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu thành phố Châu Đốc, đến dự có đồng chí Cao Xuân Bá – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Châu Đốc.

Việc thực hiện chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện, việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với các nội dung hết sức cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, nhiều mô hình đã được phát huy, nhân rộng có hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân.

Vân Anh.

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG