Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH, QUỐC GIA NÚI SAM, TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2025,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp thẩm định, nghiệm thu Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái – Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì, tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Hội đồng thẩm định và các Bộ, ngành liên quan.

Đại diện UBND tỉnh An Giang thông qua Bảng tổng hợp giải trình và báo cáo tóm tắt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và các thành viên Hội đồng và Bộ, ngành đã có nhiều ý kiến đóng góp, cũng như phản biện cho Dự án. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín quyết định về việc thông qua Dự án Quy hoạch, với kết quả 100% thống nhất.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã kết luận:

Thống nhất thông qua “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang sớm hoàn chỉnh “dự án quy hoạch” theo ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để trình Chính phủ trong tháng 3/2017.

Dự kiến Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch trong tháng 4/2017 và tiến hành tổ chức công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch trong tháng 5/2017.

Theo đó, dự án quy hoạch được phê duyệt sẽ thúc đẩy sự phát triển  ngành du lịch của tỉnh An Giang nói chung và thành phố Châu Đốc nói riêng,  khẳng định về những giá trị đặc biệt ở tầm quốc gia đối với Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ”; đồng thời sẽ tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các dự án nhằm thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch.

 “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” được xây dựng với mục tiêu chung là đến năm 2020 sẽ phát triển khu du lịch Núi Sam cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch Quốc gia; đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Núi Sam trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hoá tâm linh, vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để chủ động phối hợp tổ chức triển khai công bố Khu du lịch Quốc gia Núi Sam; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, phối hợp Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử đối với tổ chức, cá nhân trong hoạt động du lịch; thường xuyên lập lại trật tự mua bán, văn minh thương mại, sắp xếp vỉa hè lòng lề đường; chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp và xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư. Ra sức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2017.

Văn phòng HĐND và UBND

Hình Ảnh Hoạt Động