Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Từ 24/9 đến 03/10/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Ngày 05/9/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri và làm việc với chính quyền địa phương trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, từ ngày 24/9 đến 3/10/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó nhằm báo cáo và lắng nghe cử tri phản ánh tâm tư nguyện vọng, ý kiến đóng góp những chủ trương, chính sách, pháp luật về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 6, các dự án Luật và những vấn đề quan trọng của đất nước tại kỳ họp Quốc hội.

Bên cạnh đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ tổ chức để Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN và một số sở, ngành của tỉnh để trao đổi, nắm bắt tình tình kinh tế - xã hội năm 2018 và những vấn đề khó khăn, bức xúc; trao đổi việc trả lời, giải trình của các Bộ, ngành Trung ương đối với kiến nghị của cử tri địa phương tại kỳ họp trước. Đồng thời thông báo nhanh ý kiến, kiến nghị của cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương…

Để công tác tiếp xúc cử tri đạt kết quả, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và làm việc với tỉnh phải chặt chẽ, chu đáo, khoa học nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt đại biểu Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

Vũ Hùng

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG