Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang: Tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em
(Cổng TTĐT AG) Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức xã hội thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 25 quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chính sách về bảo vệ trẻ em; tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em bằng các hình thức phù hợp, … xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đặc biệt cấp cơ sở cần quán triệt, nâng cao nhận thức và quan tâm đúng mức về công tác bảo vệ trẻ em.

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp, các ngành, cơ sở giáo dục trong việc bảo vệ phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; quan tâm xây dựng, bố trí, tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em. Kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, Rà soát, đảm bảo bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em; nghiên cứu, triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em ở cơ sở (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đứng đầu với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, Công an xã, Đoàn thanh niên xã, Hội phụ nữ xã, nhân viên y tế).

Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em; bố trí nguồn lực bảo đảm cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ trẻ em, không để tình trạng có nhiều cơ quan bảo vệ trẻ em mà không ai chịu trách nhiệm. Triển khai phong trào: “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tạo lập cuộc sống an toàn, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và nhà trường; thay đổi phương pháp giáo dục trẻ em; tuyên truyền, phổ biến các tài liệu giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em phù hợp với lứa tuổi, giới tính; hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, học đường; thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, vận động, khuyến khích cộng đồng dân cư, người dân tham gia giám sát, phát hiện, phản biện xã hội và chung tay với nhà nước trong việc giải quyết những vấn đề nóng về trẻ em, đặc biệt bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em, đuối nước trẻ em.

Theo CTTĐT AG

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG