Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Trang bị kiến thức bảo mật cho công chức trước khi cho phép dùng hệ thống.
Để bảo vệ hệ thống thông tin mạng, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang được yêu cầu phải trang bị đầy đủ các kiến thức bảo mật cơ bản cho cán bộ, công chức trước khi cho phép truy cập và sử dụng hệ thống thông tin.

Quy chế bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang vừa được UBND tỉnh ra quyết định ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 24/10 tới, thay thế cho Quy chế ban hành từ cuối năm 2013 theo Quyết định 49/2013/QĐ-UBND.

Quy chế mới quy định bảo đảm ATTT mạng, bao gồm bảo vệ thông tin cá nhân; bảo vệ hệ thống thông tin mạng; giám sát an toàn hệ thống thông tin; ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; đảm bảo ATTT nội bộ; quy trình ứng cứu, khắc phục sự cố mạng; quản lý và sử dụng thiết bị soạn thảo, lưu trữ văn bản mật của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng Quy chế gồm có: các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (cơ quan, đơn vị); cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (cán bộ, công chức) và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia vận hành, khai thác các hệ thống thông tin (HTTT) tại cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, CNTT, Internet; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia vào các hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh An Giang cũng khuyến khích các cơ quan, đơn vị khác hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh áp dụng Quy chế bảo đảm ATTT mạng mới.   

ST

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG