Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng chính phủ
Sáng 25/9/2017, Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Qua 2 năm, triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện theo Quyết định với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao; chủ động, tích cực, nghiêm túc và thực hiện công khai, dân chủ, giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công bằng, chính xác và đạt chất lượng, công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách theo Quyết định của Chính phủ thông qua hệ thống các tổ chức, các phương tiện báo chí, phát thanh sâu rộng trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo 24 thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên xuống kiểm tra tình hình thực hiện tại các đơn vị cấp phường, xã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai sót, hạn chế; tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá kết quả tiếp nhận hồ sơ, nắm và giải quyết những vướng mắc kiến nghị của Hội đồng chính sách các phường, xã.

Đến nay, thành phố Châu Đốc có 13 hồ sơ được duyệt.

Bằng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, Ban chỉ đạo 24 thành phố Châu Đốc, Hội đồng chính sách các phường, xã đã giải quyết chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến của thành phố cơ bản hoàn thành, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 24 thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Quyết định số 49 của Chính phủ; tăng cường phối hợp cử cán bộ chuyên môn xuống giúp cấp xã trong xét duyệt, thẩm định hồ sơ chặt chẽ, chính xác tránh sai sót; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, tham gia xét duyệt hồ sơ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi nắm tình hình, thực hiện tốt các chế độ thông tin báo cáo, kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc.

Vân Anh 

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động