Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ quí IV/2018
Chiều ngày 25/12/2018, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ quý 4/2018.

Trong buổi sinh hoạt đối thoại này, các cán bộ, chiến sĩ đều bày tỏ ý kiến, tâm tư nguyện vọng của mình, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị,...nhìn chung các ý kiến đều thẳn thắng, chân thành, phản ánh đúng thực tế đơn vị.

Buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ ở cơ sở nhằm nắm chắc tình hình công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị và các Ban chỉ huy Quân sự xã, phường; cấp ủy, chỉ huy lắng nghe ý kiến phát biểu của cán bộ, chiến sỷ về tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc, phản ánh kiến nghị, đề xuất các vấn đề đối với lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó Ban chỉ huy Quân sự thành phố, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Vân Anh

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG